Maak Kennis Met Ons

 100% nonprofit

Principes 

Laagdrempeligheid van kennis is een belangrijke bron van ontwikkeling voor onze samenleving.

Informatie en kennis moet voor een ieder makkelijk en vrij toegankelijk zijn.

Wij moeten bouwen op reeds gevoerd onderzoek of deze falsifiëren.

Doel

Het doel van kennisbanksu is om een echte kennisbank te worden.

Visie

Toegang tot kennis en informatie is essentieel. Het vormt de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

Kennisbanksu vergaart educatieve data, informatie en kennis om deze zo vrij, makkelijk en volledig mogelijk voor consumptie en verdere distributie beschikbaar te stellen. Alle informatie op Kennisbanksu.com wordt geleverd door leden van de website.

 Kennisbanksu heeft geen winstoogmerk en is gegrond in de open content filosofie. Onze visie is om een toegangspoort te zijn, voor wetenschappelijk onderzoek, kennis en informatie ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

RECHTEN

De documenten op de site behoren kennisbanksu niet toe. Elk document is eigendom van de auteur van het document.