Hoger Onderwijs

Wat wordt bedoeld met hoger onderwijs?

Met hoger onderwijs wordt naar bestanden van HBO en Universitair niveau verwezen. Het gaat om bestanden in pdf, zowel als in powerpoint formaat. De thema's van deze bestanden zijn wetenschappelijk van aard en varieren van gedragwetenschappen, geesteswetenshappen en exacte wetenschappen.

Alle bestanden zijn vrij voor download beschikbaar. Leden kunnen bestanden toevoegen aan de KennisBankSu, dit doet elk lid bij zijn of haar account profile pagina. Na een screening van het kennisbanksu team wordt het bestand toegevoegd aan een corresponderend topic.

Sociale Wetenschap

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving. Sociale wetenschap wordt hier onderverdeeld in maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen.  Hieronder vallen pdf of powerpoint bestanden met thema's zoals Economie, Rechten, Markteting, Bedijfskunde, Sociology et cetera.

Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de "geestesproducten" van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap,cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie.

Exacte wetenschappen

Exacte wetenschappen zijn die takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieën . De vakgebieden die onder deze kop vallen zijn de  natuurwetenschappen en technische wetenschappen, zoals wiskunde en informatica, biologie, natuurkunde en scheikunde.