Literatuur

Met literatuur wordt in het algemeen bedoeld: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben. In de ruimste zin is literatuur de verzameling van alle teksten, zowel geschreven als in mondelinge vorm, behorend tot het culturele erfgoed van een volk. De term wordt meer specifiek gebruikt om een coherente verzameling van tekstuele werken die een bepaalde eigenschap gemeen hebben aan te duiden, bijvoorbeeld:  de Nederlandse literatuur of de Engelse literatuur of Surinaamse verhalen.

Engelse Literatuur

Hier staan bekende Engelse boeken in pdf of Word Formaat, allemaal beschikbaar voor download.

Nederlandse Literatuur

Hier staan bekende Engelse boeken in pdf of Word Formaat, allemaal beschikbaar voor download.

Surinaamse Verhalen

Hier staan bekende Surinaamse verhalen in pdf of Word Formaat, allemaal beschikbaar voor download. Surinaamse woordenboeken zijn ook onder deze kop te vinden.