Onderzoek naar de behoeften van mensen met een lichamelijke enof zintuiglijke beperking en het aanbod van zorg- en hulpverlenende stichtingen m.b.t. begeleid zelfstan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *