Publicaties

Wat wordt met publicaties bedoeld?

Een publicatie is een tekst, afbeelding of zelfs een beeld- of geluidsdrager dat of die vermenigvuldigd wordt met het doel deze onder de publieke aandacht te brengen. De vormen van publicaties die hier worden opgeslagen, zijn wetenschappelijk en educatieve publicaties die met de ontwikkeling van Suriname te maken hebben. De educatieve publicaties zijn onderverdeeld in private en publieke publicaties. De documenten zijn afkomstig van leden van de website en geen eigendom van KennisBankSu. KennisBankSu heeft geen winstoogmerk.

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. De publieke sector is de tegenhanger van de private sector. De private sector is het deel van de economie, ook wel aangeduid als de burger sector, dat onder beheer staat van particulieren of groepen, meestal als een middel van de onderneming voor de winst, en niet wordt gecontroleerd door de staat. Onder de kop ontwikkeling worden bestanden afkomstig van de publieke en private sector opgeslagen, die met de ontwikkeling van de Republiek Suriname te maken hebben.

Hier worden wetenschappelijke publicaties afkomstig van Surinamers of over Suriname opgeslagen.