Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving. Sociale wetenschap wordt hier onderverdeeld in maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen.  Hieronder vallen pdf of powerpoint bestanden met thema's zoals Economie, Rechten, Markteting, Bedijfskunde, Sociology.

 

 

Inleiding Economie

MS Powerpoint bestanden:

 PDF bestanden:

thumbnail of economie_debasis

economie_de basis

thumbnail of economie_eeninleiding

economie_een inleiding

thumbnail of bedrijfsadministratie_-de-balans

bedrijfsadministratie_-de-balans

thumbnail of de_consument

De consument

thumbnail of de_kostenminimerende_onderneming

De kostenminimerende onderneming

thumbnail of de_markt_van_volmaakte_mededinging

De markt van volmaakte mededinging

thumbnail of elasticiteiten_en_schokken

Elasticiteiten_en_schokken

thumbnail of monopolie

Monopolie

thumbnail of vraag_en_aanbod

Vraag en Aanbod

thumbnail of waarover_en_hoe_denken_economen

Waarover en hoe denken Economen

thumbnail of de_onderneming_als_organisatie

De onderneming als organisatie

thumbnail of 2-3-2-4-de-economie-in-de-gouden-eeuw-deel2

de-economie-in-de-gouden-eeuw-deel2

thumbnail of 2-1-2-2-de-economie-in-de-gouden-eeuw

de-economie-in-de-gouden-eeuw

Management Accounting

MS Powerpoint bestanden:

01_information-for-managing-resources-and-creating-value

02_basicterms

 03_cost-behaviour-cost-drivers-and-cost-estimation

capital-expenditure-decisions-an-introduction

budgeting-systems activity-based-costing

a-closer-look-at-overhead-costs

contemporary-approaches-to-measuring-and-managing-performance

cost-volume-profit-analysis

financial-performance-measures-for-investment-

centres-and-reward-systems

financial-performance-reports-and-transfer-pricing management-accounting_

the-fundamentels-of-accounts

management-accounting-data-en- marktonderzoek

information-for-tactical-decisions further-aspects-of-capital-expenditure-decisions

managing-suppliers-customers-and-quality pricing-and-product-mix-decisions
process-costing-and-operation-costing

product-costing-systems service-costing

standard- costs-for-control-direct-material-and-direct-labour

standard-costs-for-control-flexible-budgets-and-manufacturing-overhead

capital-expenditure-decisions-an-introduction

PDF bestanden:

 

thumbnail of management-accounting-data-en-marktonderzoek

management-accounting-data-en-marktonderzoek

 

thumbnail of a-closer-look-at-overhead-costs

a-closer-look-at-overhead-costs

 

thumbnail of pricing-and-product-mix-decisions

pricing-and-product-mix-decisions

thumbnail of managing-cost-and-time

Managing cost and time for custotmer value

 

 

thumbnail of financial-performance-measures-for-investment-centres-and-reward-systems

financial-performance-measures-for-investment-centres-and-reward-systems

thumbnail of information-for-tactical-decisions

information-for-tactical-decisions

thumbnail of budgeting-systems

budgeting-systems

thumbnail of cost-volume-profit-analysis

cost-volume-profit-analysis

thumbnail of activity-based-costing

activity-based-costing

 

 

 

 

 

 

thumbnail of managing-suppliers-customers-and-quality

managing-suppliers-customers-and-quality

 

thumbnail of capital-expenditure-decisions-an-introduction

capital-expenditure-decisions-an-introduction

thumbnail of further-aspects-of-capital-expenditure-decisions

further-aspects-of-capital-expenditure-decisions

 

thumbnail of contemporary-approaches-to-measuring-and-managing-performance

contemporary-approaches-to-measuring-and-managing-performance

 

 

 

 

 

 

thumbnail of standard-costs-for-control-flexible-budgets-and-manufacturing-overhead

standard-costs-for-control-flexible-budgets-and-manufacturing-overhead 

 

Inleiding Marketing

MS Powerpoint bestanden:

PDF bestanden:  

thumbnail of prijsbeleid

prijsbeleid

thumbnail of marketing-vandaag-en-morgen

marketing-vandaag-en-morgen

thumbnail of online-marketing

online-marketing

thumbnail of distributie-pm-elk

distributiebeleid

thumbnail of midden-in-de-wereldd

Marketing midden van de wereld

thumbnail of communicatie-2011

Communicatie

 

 

Principes van Marketing

MS Powerpoint bestanden:

PDF bestanden:

 

thumbnail of observatie-focusgroepen

observatie-focusgroepen

thumbnail of onderzoeksdoelstellingen

onderzoeksdoelstellingen

thumbnail of gestandardiseerde-informatiebronnen

gestandardiseerde-informatiebronnen

thumbnail of gegevens-verzamelen

gegevens-verzamelen

thumbnail of dataverzamelformulieren

dataverzamelformulieren

thumbnail of steekproefuitkomsten

steekproefuitkomsten

thumbnail of onderzoeksontwerp

onderzoeksontwerp

thumbnail of onderzoeksresultaten

onderzoeksresultaten

thumbnail of analyse

analyse bij marktonderzoek

thumbnail of surveyonderzoek

surveyonderzoek bij marktonderzoek

thumbnail of data-analyse

data- analyse

thumbnail of verbanden

Verbanden bij principes van marktonderzoek

thumbnail of secundaire-data-en-online-databases

secundaire-data-en-online-databases

thumbnail of steekproefopzet

steekproefopzet

thumbnail of steekproef

de omvang van een steekproef bepalen

Marketing in Sport

Ms powerpoint bestanden:

Pdf bestanden:

 

thumbnail of sport-sponsoring-direkte-marketing

sport-sponsoring-direkte-marketing

thumbnail of marketing-communicatie-in-de-sport_inleiding

marketing-communicatie-in-de-sport_inleiding

thumbnail of effect-van-sport-sponsoring

effect-van-sport-sponsoring

thumbnail of sport-sponsoring

sport-sponsoring

thumbnail of sport-sponsoring-sales-promotions

sport-sponsoring-sales-promotions

thumbnail of sport-sponsoring-en-reclame

sport-sponsoring-en-reclame

thumbnail of sport-sponsoring-pr

sport sponsoring en public relations

 

Strategisch marketing

 Powerpoint bestanden

 

PDF Bestanden:

thumbnail of reclame-verkoop-promoties

reclame-verkoop-promoties

thumbnail of strategische-marktplanning

strategische-marktplanning

thumbnail of b2b-markten

b2b-markten

thumbnail of consument

Marktonderzoek

MS powerpoint bestanden:

PDF bestanden:

thumbnail of inleiding-tot-marktonderzoek

inleiding-tot-marktonderzoek

thumbnail of segmenteren-2013

segmenteren-2013

thumbnail of marketingomgeving-2013

marketingomgeving-2013

thumbnail of diensten

diensten

thumbnail of productbeleid-pm

productbeleid-pm

thumbnail of marktonderzoek

marktonderzoek

thumbnail of meten-bij-marktonderzoek

meten-bij-marktonderzoek

 

 

Bedrijfskunde de basis

MS powerpoint bestanden:

PDF bestanden:

 

beleidsplanning

beleidsplanning

thumbnail of Bedrijskunde_debasis-1

Bedrijskunde_debasis

Leiderschap

Strategisch-management

Management-Groepen-en-teams

Bedrijfskunde Gedrag in Organisaties

MS Powerpoint bestanden:

PDF bestanden:

 

Persoonlijkheidd-Waarden

Perceptie-en-individuele-besluitvorming

Organisatiecultuur

Gedrag-in-Organisaties_Inleiding

Persoonlijkheid-en-waarden

Communicatie

Conflicten-en-onderhandelingen

fundamenten-van-individueel-gedrag

 

Bedrijfskunde Verandermanagement

SOLL_situatie

/strategie

implementatie

beleid

Bedrijfskunde Human Resource Management

MS Powerpoint bestanden:

Pdf bestanden:

Human-resource-management

 hrm-visie-pz-en-hrm

hrm-visie-pz-en-hrm

Organizations and organizational theory

MS Powerpoint bestanden:

Pdf bestanden:

 

ch08-Information-Technology-and-Control

Manufacturing-and-Service

Designing-Organizations-for-the-International-Enviroment

The-External-Environment.

-Strategy-Organization-Designand-Effectiveness.

Organization-Size-Life-Cycle-and-Decline

-Organizational-Culture-and-Ethical-Values

Organizations-and-organizational-theory

Innovation-and-Change

-Conflict-Power-and-Politics.

Decision-Making-Processes.

 

 

Inleiding rechtswetenschap

Powerpoint Presentaties

PDF bestanden:

 

thumbnail of inleidingtotrecht

inleiding recht

thumbnail of h1pw2011-111211055708-phpapp02

arbeidsrecht

 

 

 

het-strafbare-feit

binnentreden

rechtsfilosofie samenvatting

inleiding-recht

RechtEnSamenleving

wetboek-van-strafrecht-algemeen

misdrijven-tegen-een-boa

strafuitsluitings-gronden-zonder-casus

strafprocesrechten-de-verdachte

/wie-is-de-boa

/huisvrede-breuken-ambtelijke-huisvredebreuk

soorten-daders

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crimineel recht
thumbnail of crimineel_recht03

crimineel_recht03

thumbnail of crimineel_recht1

crimineel_recht

thumbnail of crimineel_recht02

crimineel_recht

Wetten Suriname, Geldende teksten tot 2005

 

AMBTENAREN

ARBEID

BELASTING

BOUW

BURGERRECHTELIJK

COMMUNICATIE

FINANCIEEL-ECONOMISCH

LOTERIJ

MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING

MILITAIR

ONDERWIJS

SOCIALE ZEKERHEID

STAATS EN ADMINISTRATIEFRECHTELIJK

STRAFRECHTELIJK

VERVOER

Wetten Suriname na 2005

AMBTENAREN

ARBEID

BURGERRECHTELIJK

COMMUNICATIE

FINANCIEEL-ECONOMISCH

LOTERIJ

MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERWIJS

SOCIALE ZEKERHEID

STAATS EN ADMINISTRATIEFRECHTELIJK

STRAFRECHTELIJK

VERVOER

 

 

Sociologie

MS Powerpoint Bestanden:

PDF Bestanden:

Hoofdstuk-7-Vormen-van-sociale-dwang

Tussenmenselijke-relaties

waarden-normen-en-instituties.

Belangrijke-begrippen-in-sociologie

Wat-is-sociologie.

Algemene-Sociologie-PA-–-B1

Stabiliteit-en-verandering

Hoofdstuk-16-Sociale-kaders-Cultuur

Sociale-kaders-sociale-ongelijkheid

Sociale-kaders-Sociale-structuur

Positie-status-en-rollen

Hoofdstuk-8-Afwijkend-gedrag-en-conflict

 

 

Pedagogiek